Starta förening

Vad krävs för att starta en förening?

Minst tre personer

Gemensamma mål/intressen

Val av föreningsform

De vanligast förekommande föreningarna är ideella- och ekonomiska föreningar. Med föreningsstatus kommer en rad förmåner, exempelvis möjlighet till bidrag, skatteavdrag och rabatter vid hyra av lokal (beroende på föreningsform).

Det kan också vara bra att veta att en förening är en juridisk person – vilket innebär en viss ansvarsfriskrivning för medlemmar och styrelse.

Men vi startar i rätt ände – hur går bildandet till?

Bilda förening – steg för steg

Här beskriver vi en standardprocess på en föreningsbildning. Det är en bra mall att gå efter men ha i åtanke att stegen kan skilja lite beroende på vilken föreningsform ni väljer. Läs mer om hur du bildar en ideell förening samt en ekonomisk förening.

3 steg – sen är föreningen bildad

1

Uppstartsmöte

Personerna med avsikt att starta föreningen samlas och förbereder ett förslag på stadgar, mål och vilken inriktning föreningen ska ha.

2

Konstituerande årsmöte

På detta möte samlas personerna som tagit beslut om att starta föreningen (samt övriga personer som delar föreningens mål/intresse) och antar stadgarna och utser en styrelse.

3

Konstituerande styrelsemöte

På detta möte spikas budget och verksamhetsplan för nästa år. I mindre föreningar är det vanligt att detta hålls direkt efter årsmötet då alla personer redan är på plats.

Föreningsstyrelse

En av de viktigaste delarna i att bilda en förening är föreningsstyrelsen. Det är styrelsen som ska leda föreningen framåt och driva olika projekt. Det är viktigt att rekrytera rätt medlemmar till styrelsen för att få långsiktlig success, speciellt vad angår ekonomi och finans inom föreningen. Läs vår guide till vad en styrelse är och hur ni skapar den bästa föreningsstyrelsen.

Starta förening - Blankett

När föreningen är bildad kan ni ansöka om att registrera föreningen. Detta är nödvändigt om ni till exempel vill starta bankkonto, hyra föreningslokaler eller ansöka om bidrag.

Följ länkarna för att komma till registreringsblanketter – hos Skatteverket (ideell förening) och Bolagsverket (ekonomisk förening).

Boka företagsstädning

När föreningen är igång och vardagen börjar att göra sig påmind kan det vara skönt att slippa tänka på saker som städning – läs mer om fördelarna med att anlita en professionell firma för företagsstädning. Frigör tid och få möjlighet att fokusera på vad du är intresserad av.

Starta egen förening. Vilken föreningsform passar er?

Läs mer om de vanligaste föreningsformerna och dess kännetecken.

Copyright © All Rights Reserved