Snabbguiden – Föreningsåret

Trots att föreningar skiljer sig åt beroende på föreningsform och i vilken bransch verksamheten bedrivs finns det vissa likheter. Många föreningar följer ungefär samma kalender – vi guidar dig till ett ”typiskt” år för föreningar.

Årets början

Under den första delen av året hålls årsmötet – som både blickar bakåt och framåt. Här har du som medlem möjlighet att göra din röst hörd. Mötet är årets viktigaste för en förening och avhandlar:

  • Året som gått (verksamhet och ekonomi, ansvarsfrihet för styrelsen med mera)
  • Kommande året (val av styrelse, verksamhetsplan och budget, medlemmars motioner och förslag)

Under året

Verksamheten jobbar på i enlighet med den rådande verksamhetsplanen och avstämning mot budget sker fortlöpande. Under det löpande arbetet – tänk på att:

  • Ha stadgarna i åtanke
  • Följa verksamhetsplanen

Ledamöterna i styrelsen håller regelbundna styrelsemöten och revisorn/kassören håller löpande koll på ekonomin.

Medlemsmöten kan vara ett bra sätt att sprida information från styrelsen till medlemmarna under året.

Årets slut

Nu har vi kommit fram till tiden på året då det är dags för föreningens revisor/kassör att göra bokslut. Bokslutet består av en balansräkning, resultaträkning samt en kortfattad ekonomisk berättelse.

Styrelsen sammanställer en verksamhetsberättelse där föreningens verksamhet under året som gått beskrivs. Bokslutet bifogas oftast i denna rapport.

Kallelse och dagordning skickas ut till medlemmarna. I kallelsen brukar medlemmarna uppmanas att skicka in motioner som årsmötet beslutar om.

Copyright © All Rights Reserved