Styrelsemöte

Styrelsen sammanträder löpande under året och tar beslut som rör föreningens verksamhet. Hur ofta mötena ska hållas går att finna i stadgarna.

Protokoll - Styrelsemöte i förening

Glöm inte att föra protokoll över mötena.
Det ger en trygghet att kunna gå tillbaka och se vilka beslut som tagits för:

Styrelsen

När och på vilka grunder togs vissa beslut?

Nya medlemmar

Vad har skett tidigare i föreningen?

Revisorerna

Vilka ekonomiska beslut har tagits under året?

Forening.se har ett exempelprotokoll på ett styrelsemöte – följ länken om du vill kolla in det!

Innehåll i protokollet

Det finns vissa saker som alltid ska vara med i protokollet för styrelsemöten.

  • Datum
  • Närvarande ledamöter
  • Val av mötesordförande
  • Val av justerare
  • Beslut som tas under mötet
  • Underskrift av ordförande och justerare

Dagordning styrelsemöte (ideell förening)

Här är en mall på en vanlig dagordning för ett styrelsemöte. Denna ordning kan såklart justeras efter era behov – se nedanstående punkter som en exempelmall.

Detta är en längre variant än exempelprotokollet på ett styrelsemöte från Forening.se vi länkade till högre upp på sidan.

1

Mötet startar

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

2

Mötesordförande väljs

I de allra flesta fall är ordföranden också mötesordförande.

3

Mötessekreterare väljs

Oftast den ordinarie sekreteraren i styrelsen. Signerar protokollet efter justering och mötets avslutande.

4

Justeringspersoner väljs

Justeraren korrekturläser, korrigerar och signerar protokollet efter mötets avslutande.

5

Dagordningen godkänns

Den på förhand uppsatta dagordning godkänns oftast utan synpunkter. Det finns möjlighet till att en punkt tas bort eller läggs till.

6

Föregående protokoll

Många styrelser föredrar att kortfattat gå igenom förra mötet.

7

Mötets behöriga utlysande

Om någon ledamot har synpunkter på kallelsen till mötet är det nu läge att ta upp dessa.

8

Fastställande av röstlängd

Här räknas hur många röstberättigande som är på plats.

9

Verksamhet och arrangemang framöver

Framtidsfokus – vad händer härnäst?

10

Övriga frågor

Om någon har övrig fråga/synpunkt tas det upp nu.

11

Nästa möte

Datum för nästa möte spikas.

12

Mötets avslutande

Ordföranden har ordet och rundar av.

Copyright © All Rights Reserved