Solceller - Bostadsrättsförening

Känns det lockande att vara självförsörjande på el? Miljöfrågor får allt större plats i bostadsrättsföreningar och intresset för att installera solceller på fastighetens tak har aldrig varit så högt. Lär dig mer om processen från motion till beslut om installation av solceller i en bostadsrättsförening samt om några av de många fördelarna med solceller.

Solceller i bostadsrättsförening - Steg för steg

Vägen från motion på årsstämman till solceller i bostadsrättsförening inkluderar en process i tre steg. Ta reda på hur det går till att undersöka möjligheterna till solpaneler och solceller i en bostadsrättsförening.

1

Utvärdera möjligheten till solceller

Föreningen behöver först och främst se över vilka möjligheter som finns för att över huvud taget producera el med hjälp av solceller. De tre aspekter som föreningen framför allt behöver utvärdera är följande:

  • Storleken på taket
  • Takets solläge
  • Upplägg på elavtal och föreningens elanvändning

Detta bör göras i ett tidigt skede och för att ge föreningen en så bra överblick som möjligt av utsikterna för att installera solceller.

2

Uppskatta takytan och ekonomiska förutsättningar

Som ett led i att förankra projektet inom föreningen, behövs dels en uppskattning av hur stor takyta eller annan tänkbar yta där solcellerna är tänkta att placeras; dels en undersökning av vilka ekonomiska förutsättningar som bostadsrättsföreningen har för att fullborda projektet. Denna uppskattning syftar främst till att få en fingervisning för hur mycket el som en solcellsanläggning skulle kunna producera samt vilka sänkta kostnader det skulle kunna innebära för föreningen och dess medlemmar. Innan bostadsrättsföreningen tar in offerter bör de också ta reda på om de behöver ansöka om bygglov.

3

Tips för att uppskatta anläggningens storlek

För att kunna uppskatta hur mycket el som en BRF har möjlighet att utvinna från en solcellsanläggning, krävs först och främst en beräkning på hur mycket hur stor del av takytan som kan vigas åt solpaneler. Man brukar, i runda slängar, säga att cirka 7 kvm takyta krävs för att ge plats åt 1 kW solceller. På de flesta tak med söderläge och normal taklutning producerar 1 kW solceller cirka 950 kWh per år. Det innebär att om bostadsrättsföreningens tak har dessa förutsättningar, och monteras med 100 kvm solceller, skulle föreningens medlemmar förses med 95 000 Kwh varje år. Energiförbrukningen för en lägenhet ligger på mellan cirka 2 000-5 000 kWh/år, beroende på storlek.

4

Ta in offert för solceller i bostadsrättsförening

Efter att beslutet om solceller har förankrats bland föreningens medlemmar eller styrelse under ett styrelsemöte, påbörjas arbetet med att ta in offerter från olika leverantörer. När man tar in en offert för solceller i bostadsrättsförening, från exempelvis ECOKRAFT, är det viktigt att, i förväg, fundera på om man, med sina solceller i bostadsrättsföreningen, vill sälja eller använda sin solproducerade el själva; om föreningens medlemmar idag har individuella elavtal eller ett gemensamt; vem som ska sköta underhållet av solcellerna samt hur föreningen vill att produktionen av solel ska visualiseras.

3 fördelar med solceller

Att installera solceller i en bostadsrättsförening kommer med fler fördelar än nackdelar. Här har vi valt att lyfta fram tre fördelar som borde få fler bostadsrättsföreningar att börja ta in offerter från olika leverantörer av solceller för att undersöka möjligheten till installation.

1

Sänkta elkostnader

Med solceller på bostadsrättsföreningens fastigheter ökar möjligheten att spara på både elkostnader och energikostnader. Det är inte enbart föreningen som får sänkta kostnader för elförbrukningen, det gynnar även bostadsrättsföreningens medlemmar som alla får varsin bit av kakan när elkostnaderna sänks.

2

Miljövänlig el

Att producera el med hjälp av solceller är en miljövänlig metod som är snäll mot både djur och natur. Med solceller på en bostadsrättsförenings tak, lagras och omvandlas energi från solen till el som vi kan använda i våra bostadsrätter. El som inte förbrukas säljs till elbolaget och går att köpa tillbaka under vintern.

3

Få reducerad skatt

I samband med att bostadsrättsföreningen puttar in överskottsel till elnätet, kan föreningen ha rätt till en skattereducering. Enligt Energimarknadsbyrån kan även försäljningen av överskottet momsbefrias om summan inte överstiger 30 000 kronor. Detta behöver dock anmälas till Skatteverket.

Läs mer!

Copyright © All Rights Reserved