Starta ekonomisk förening

Vi har sammanställt en guide till dig som vill starta en ekonomisk förening eller vill lära dig mer om föreningsformen.

Om du inte hittar svar på dina funderingar i nedanstående punkter har vi en FAQ-sida som tar upp fler vanliga frågor och funderingar.

Bilda ekonomisk förening

Om du vill se hur en föreningsbildning går till enligt en standardprocess kan du kolla in vår steg för steg-guide. Nedan har vi anpassat listan till en ekonomisk förening.

4 enkla steg – sedan är föreningen bildad

1

Skriv stadgar

Skriv förslag på stadgar. Här ska föreningens ändamål och verksamhet beskrivas. Storleken på medlemsinsatsen och hur den ska betalas ska tydligt tas upp. Viktigt att det framgår:

  • Hur medlemmarnas ekonomiska intressen ska tillgodoses
  • Vilken typ av ekonomisk verksamhet som ska bedrivas
  • Hur medlemmarna ska delta i verksamheten

Bolagsverket har en utförlig sammanställning på vad stadgarna måste innehålla.

2

Bilda en styrelse

Styrelse och revisorer utses av medlemmarna. Ha i åtanke att minst tre ledamöter måste vara myndiga.

3

Första föreningsstämman

På föreningsstämman bildas föreningen. Medlemmarna tar beslut om föreningens:

  • Förslag på stadgar och namn
  • Firmatecknare och styrelse
  • En (eller två) revisorer

Viktigt att komma ihåg: protokollför mötet!

4

Registrera föreningen

För mer om information om denna punkt, fortsätt till rubriken precis nedanför ”Registrera ekonomisk förening”.

Registrera ekonomisk förening

Efter första föreningsstämman är det dags för registrering av föreningen. Det är viktigt att göra detta inom ett halvår efter att beslutet togs att föreningen skulle startas. Du gör detta på Bolagsverkets e-tjänst på Verksamt.se.

På denna sida kan ni också moms- och arbetsgivarregistrera föreningen eller ansöka om F-skatt. Bolaget blir efter registrering en juridisk person.

Vad är en ekonomisk förening?

Grundförutsättningen för en ekonomisk förening är att den ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen - exempelvis få ett bättre pris eller sänkta kostnader jämfört med personer som inte är medlemmar.

En ekonomisk förening kännetecknas av:

Minst tre medlemmar (fysiska eller juridiska).

Öppet medlemskap (kan begränsas i stadgar).

Medlemmarnas risk begränsad till insatsen.

Ekonomisk förening – Stadgar

Bolagsverket har en grundlig genomgång som tar upp vad stadgarna i en ekonomisk förening måste innehålla.

Ekonomisk förening – Juridisk person

En ekonomisk förening blir efter registrering hos Bolagsverket en juridisk person. Den juridiska personen kan äga saker, ha anställda och teckna avtal.

Ekonomisk förening – Fördelar

Medlemsnytta – medlemmarna drar ekonomisk nytta av verksamheten.

Öppen för alla som uppfyller stadgarnas villkor.

Demokratisk uppbyggnad. En medlem - en röst.

Möjlighet till brutet räkenskapsår.

Ekonomisk förening - Exempel

Kooperativ och bostadsrättsföreningar räknas till ekonomiska föreningar. Ett exempel på detta är Kooperativa Förbundet som består av 31 konsumentföreningar och bland annat är majoritetsägare i Coop Sverige AB.

För att återkoppla till föreningsformens grundförutsättning (”främja medlemmarnas ekonomiska intressen”) är syftet med Kooperativa Förbundet att ”skapa ekonomisk nytta och göra det möjligt för medlemmarna att i sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”.

Copyright © All Rights Reserved