Bygga om lokal till bostad

Bostadsrättsföreningar kan ibland ha utrymmen som inte används till fullo eller som kan användas på ett mer effektivt sätt, exempelvis genom att konvertera lokal till bostad. Detta har blivit alltmer populärt i takt med att bostadsbristen ökar och fler letar efter unika boendelösningar. Att bygga om en lokal till en bostad kallas för lokalkonvertering och processen kräver noggrann planering för att bedöma lokalens potential, men också förståelse för regelverket.

Köpa lokal och göra om

Om man inte har ett utrymme att bygga om så är första steget i en lokalkonvertering att köpa en lämplig lokal. Det kan vara allt från en butik, ett kontor eller ett gammalt lager i anslutning till din förening. När du köper en lokal för att bygga om till bostad finns det flera faktorer att överväga:

 • Läget: Är lokalen lämplig och attraktiv för bostadsändamål? Du bör säkerställa att alla krav kommer gå att uppfylla.
 • Skick: Lokalen behöver vara i ett skick som tillåter ombyggnation. Att renovera en lokal som är i dåligt skick kan bli mycket kostsamt.
 • Budget: Ha en tydlig budget för både köpet av lokalen och de kommande renoveringskostnaderna. Det är också viktigt att ha en buffert för oförutsedda utgifter.

Renovera befintlig lokal

Genomförande av renoveringen vid en lokalkonvertering kan vara både enkel eller mer komplex, beroende på den befintliga lokalens förutsättningar. Det kan krävas rivning av väggar eller oönskade element, installering av ny el och VVS samt badrum och kök, men också isolering och ytskiktsrenovering. Här är några exempel på olika typer av lokaler och vad som är viktigt att tänka på:

Garage

Att göra om ett garage till en bostad kan vara en utmanande process då det ofta saknas ljusinsläpp i form av fönster samt vanlig dörr istället för garageport. Viktiga aspekter att inkludera är isolering, uppvärmning och ventilation då garage oftast inte är isolerade på samma sätt som bostäder. Det är viktigt att tilläggsisolera och installera ett effektivt ventilation- och uppvärmningssystem för årets alla årstider. En god ventilation är nödvändig för att undvika fuktproblem.

Källare och förråd

Källare och förråd har ofta låg takhöjd och begränsad naturlig belysning, vilket kan innebära särskilda utmaningar. Takhöjden går ibland att justera genom att sänka golvet. Även här kan fönster saknas och bör prioriteras tillsammans med fuktisolering och ventilation för att undvika fuktskador.

Regler och bygglov

En av de mest kritiska delarna i en lokalkonvertering är att följa gällande regler och få nödvändiga bygglov:

 • Bygglov: De flesta kommuner kräver bygglov för att göra om en lokal till bostad och det är viktigt att ansöka om innan du påbörjar renoveringen. För att bygglovet ska beviljas krävs det bland annat att lokalen lämpar sig som bostad.
 • Boverkets byggregler (BBR): Renoveringen måste följa Boverkets byggregler som omfattar allt från brandsäkerhet till tillgänglighet och energiprestanda. I en ny bostad behöver det alltid finnas utrymmen som sovrum, kök, personhygien, daglig samvaro och förvaring. Allt förutom personhygien får finnas i samma rum.
 • Plan- och bygglagen (PBL): Denna lag reglerar hur mark och byggnader får användas. Det är viktigt att se till att den planerade användningen av lokalen överensstämmer med detaljplanen för området.

Att bygga om ett utrymme i en bostadsrättsförening kan vara ett komplext projekt, men det kan också ge värde för både människor och ekonomin. Genom noggrann planering, god kommunikation och engagemang från alla medlemmar kan föreningen skapa ett nytt utrymme som gynnar alla.

Experthjälp för en framgångsrik lokalkonvertering

Det kan vara både juridiskt och strukturellt utmanande att bygga om lokal till bostad, men med god planering och rätt hjälp kan du snart se ditt projekt färdigställt. Så här kan processen se ut.

Förberedelser

Börja med att göra en behovsanalys för att undersöka om lokalen är passande för en lokalkonvertering, samt om det finns ett marknadsbehov. Förbered dig även på de juridiska delarna kring lagar och regler samt byggnormer. Om lokalen identifieras som duglig för att byggas om till bostad är det dags att gå till ritbordet för att kunna genomföra en kostnadsbedömning av den totala kostnaden. Här bör allt från material och arbetskostnader till avgifter och kostnader för exempelvis bygglov räknas in. Se till att du kan finansiera projektet med hjälp av investeringar, banklån eller bidrag. Nu har du en bra grund att utgå från och du kan söka nödvändiga tillstånd som bygglov.

Genomförande

Att ansöka om bygglov för en lokalkonvertering kan vara en tidskrävande process vilket är viktigt att räkna in, men under tiden kan andra delar av projektet fortlöpa. Ta exempelvis hjälp av en arkitekt för att få en god planering av bostaden med en funktionell design och en tilltalade interiör. Det är något som kan vara en utmaning i lokaler som från början inte var tänk som en bostad. Tänk på att ta hänsyn till tillgänglighet och anpassa bostaden för personer med särskilda behov.

När bygglovet är godkänt och ni har en byggplan samt en byggfirma som hjälper er är det dags att sätta igång med renoveringen. Med hjälp av effektiv projektledning där planering och tidsbestämmelser finns på plats så kan ni estimera tidsåtgång. Var beredd på förändringar eller oönskade överraskningar längst vägen. Beroende på renoveringens omfattning kan denna process ta allt från veckor till månader att genomföra.

Slutbesiktning

Vid en slutbesiktning av en lokalkonvertering går man igenom den ombyggda lokalen för att se till att allt arbete är korrekt utfört och uppfyller de krav som ställts i projektet. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman från en auktoriserad besiktningsfirma, och man undersöker vanligtvis följande:

 • Att all bärande konstruktion är korrekt utförd och uppfyller gällande byggnormer.
 • Kontroll av att all VVS-installation är korrekt utförd och att det inte finns några läckage
 • Undersöker så att elinstallation är korrekt utförd och att det inte finns några brandrisker.
 • Ventilationssystemet funktion och att det ger tillräckligt med luft till lokalen.
 • Om brandskydd och brandsäkerhetsinstallationer, som branddörrar och sprinklersystem, är korrekt installerade och fungerar som de ska.
 • Kontroll av att lokalen är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning om detta är ett krav.

Efter besiktningen får du en besiktningsrapport som sammanfattar vad besiktningsmannen har hittat. Om det finns några fel eller brister måste de åtgärdas innan du kan flytta in i den nya lokalen.

Ta gärna stöd av professionella aktörer i branschen som kan ge råd under den juridiska processen, hjälpa till med avtal samt bidra till att föreningen minskar den ekonomiska risken. Gleipnergruppen kan erbjuda hjälp med alla steg i processen, från behovsanalys till slutbesiktning.

Copyright © All Rights Reserved