Starta ideell förening

Denna sida är för dig som är i startgroparna att bilda en ideell förening eller vill lära dig mer om föreningsformen.

Om du inte skulle hitta svar på dina funderingar i punkterna nedan har vi satt ihop en FAQ-sida där vi sammanställt återkommande funderingar om föreningsformen.

Bilda ideell förening

Kolla in vårt avsnitt om att bilda förening – steg för steg. Det är en checklista som hjälper dig i starten – från spånmöte till registrering. En sammanfattning av listan, justerad för just en ideell förening, finner du nedan.

En ideell förening bildas när:

Minst tre personer skriver ett utkast på bland annat syfte, namn och stadgar.

Ett konstituerande möte hålls där beslut om bildande klubbas och stadgar antas. En styrelse väljs och i samband med detta brukar det första styrelsemötet hållas.

På styrelsemötet läggs en verksamhetsplan och budget fram inför nästkommande år som sedan fastslås på årsmötet.

Vad är en ideell förening?

Föreningsformen innebär att föreningen ska ha ett ideellt syfte och att föreningen inte ska finnas till för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse.

Exempel på ideella föreningar är kulturföreningar, fackföreningar och idrottsklubbar. Ett ideellt syfte kan vara att verka för medlemmarnas rättigheter (till exempel fackförening) eller för allmännyttiga ändamål (exempelvis motverka fattigdom).

En ideell förening är öppen för nya medlemmar som delar föreningens intressen.
Vanligtvis tas en medlemsavgift ut.

Stadgar – Ideell förening

Det är årsmötet, det högsta beslutande organet, som beslutar om stadgarna. Stadgar är föreningens regler och måste alltid innehålla:

Föreningens namn

Föreningens ändamål

Föreningens säte

Hur årsmötet ska fatta beslut

För att läsa mer om vad stadgar bör innehålla samt för att kolla in en mall för stadgar – kolla in en sammanställning som Forening.se gjort om detta ämne.

Registrera ideell förening

Om ni vill öppna ett bankkonto, hyra lokal eller ansöka om bidrag behövs ett organisationsnummer från Skatteverket.

Starta ideell förening – blankett

  • Sälja varor eller tjänster ska den momsregistreras.
  • Bedriva näringsverksamhet (”förvärvsarbete som bedrivs varaktigt, självständigt och i vinstsyfte”) ska föreningen ansöka om F-skatt.
  • Betala ut lön och ersättningar ska den registreras som arbetsgivare.

Obs! Föreningen måste ha ett organisationsnummer innan detta steg blir aktuellt.

Allmännyttiga ideella föreningar – ska föreningen betala skatt?

Fyra villkor avgör om en ideell förening ska betala skatt eller inte på vissa inkomster från försäljning, hyra och kapital. Inkomsterna kan bli skattefria om:

1

Föreningens syfte är till nytta för allmänheten (ofta inom idrott, kultur, politik eller religion).

2

Minst 90% av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte.

3

Minst 80% av föreningens inkomster används till att uppfylla föreningens syfte.

4

Föreningen ska vara öppen för nya medlemmar.

För att läsa mer om villkoren som krävs för att räknas som en allmännyttig ideell förening – följ länken! Här kan du också se exempel på föreningar som är till nytta för allmänheten (exempelvis social hjälpverksamhet) samt föreningar som inte räknas in i den kategorin (till exempel samlarföreningar).

Copyright © All Rights Reserved