Starta en förening

Vi har samlat all information du behöver för att bilda en förening! Även du som i nuläget är med och driver en förening kommer hitta många användbara tips och tricks som underlättar för dig och medlemmarna.

Vad vill du lära dig mer om?

Starta förening

Allmänna krav och tips för föreningsbildning.

Starta ideell förening

Vi ger tips kring bildandet av en ideell förening.

Starta ekonomisk förening

Vad krävs för att starta en ekonomisk förening?

Snabbguiden – Föreningsåret

Olika faser på året ur ett föreningsperspektiv.

Styrelsemöte

Förslag på hur ni kan lägga upp dagordningen.

Söka bidrag till förening

Vilka olika bidrag kan ni söka till föreningen?

Bilda bostadsrättsförening

Information och tips om allt kring bostadsrättsföreningar.

Solceller i bostadsrättsförening

Processen från motion till beslut om att producera miljövänlig el med hjälp av solceller.

Mötesbokning

Generera leads genom mötesbokning.

Företagsstädning

Frigör tid för att fokusera på verksamheten – anlita professionell städning för företag. Läs mer om fördelar och priser här.

FAQ

Vanliga frågor och funderingar i föreningslivet.

Tips!

Ha som vana att protokollföra alla möten i föreningen. Det underlättar både för föreningens medlemmar som får en inblick i vad som beslutats (och på vilka grunder) samt för föreningens styrelse som tydligt kan gå tillbaka och få en överblick över fattade beslut.

Copyright © All Rights Reserved