Söka bidrag till förening

Söka bidrag till ideell förening - kommunala bidrag

I de flesta kommuner kan du söka bidrag till din ideella förening. Det är olika från kommun till kommun - men ofta fokuserar kommunerna på att ge bidrag till speciella grupper vilket kan vara barn och ungdomar, idrottsföreningar eller föreningar som har något specifikt syfte som kommunen vill vara med och lyfta fram.

Vanliga typer av bidrag

Grundbidrag

En förening får bidrag för varje bidragsgrundande medlem och syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.

Lokalkostnadsbidrag

Syftar till att hjälpa föreningar med hyra för lokalkostnad.

Utbildningsbidrag

Ska ge resurser till att utbilda föreningens ledare.

Aktivitetsbidrag

En bidragssumma ges varje gång en medlem inom vissa grupper (exempelvis barn- och ungdomar) deltar i en sammankomst/aktivitet hos föreningen.

Vart söker du?

Du söker ovanstående bidrag på olika förvaltningar i föreningens hemkommun. Det kan till exempel vara en fritidsförvaltning, idrottsförvaltning eller kulturförvaltning.

Då landets kommuner har olika upplägg för sina bidrag och olika ansökningssystem rekommenderar vi dig att gå in på föreningens hemkommuns hemsida och läsa mer.

Lycka till!

Läs mer!

Copyright © All Rights Reserved