Bilda bostadsrättsförening

Denna sida är ämnad för dig som vill läsa mer om olika bostadsrättsföreningar och syftet med en bostadsrättsförening.

Vad är en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening, även kallad brf, är en ekonomisk förening bestående av minst tre medlemmar vilka är bosatta i en bostadsrätt tillhörande föreningen i fråga. Dessa medlemmar kallas bostadsrättshavare. Alla bostadsrättshavare är ”delägare” i bostadsrättsföreningen genom deras medlemskap och ägarskap av bostadsrätt.

En bostadsrättsförenings är en juridisk person med ett huvudsakligt syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen i sina bostäder. Detta genom att förvalta och underhålla fastigheterna med mål att de ska öka eller bevara sitt värde.

Hur bildar man en bostadsrättsförening?

Att bilda bostadsrättsförening kan komma på tapeten om ett fastighetshus exempelvis övergår från hyresrätter till bostadsrätter.

Att bilda en bostadsrättsförening kan vara en lång och utdragen process. Här guidar vi dig igenom de steg du behöver bocka av för att i slutändan stå klar med bildandet av en ny bostadsrättförening.

  • Samordna ett möte med samtliga hyresgäster där ni beslutar om den framtida bostadsrättsföreningens stadgar samt väljer en styrelse.
  • Registrera bostadsrättföreningen hos Bolagsverket genom att skicka in namnförslag, styrelsemedlemmar, kontaktuppgifter, stadgar samt mötesprotokoll där allt detta beslutades.
  • Lämna in anmälan med uppgifterna ovan och betala avgiften på 1300 kr.

När alla uppgifter fallit på plats beslutar Bolagsverket om att registrera bostadsrättsföreningen samt ger ut ett organisationsnummer. Efter detta kan verksamheten startas upp varpå man inom 4 veckor från registreringen väljer ut en verkligen huvudman som ytterst kontrollerar bostadsrättföreningen.

Läs mer om hur du bildar en bostadsrättförening på verksamt.se.

Du kan även spana in olika bostadsrättsföreningar i din stad – stora som små. Detta genom att ta del av listan med alla bostadsrättsföreningar i Sverige hos svenskbrf.se.

Vad händer om en bostadsrättsförening går i konkurs?

Vid köp av bostadsrätt är det viktigt att ta en titt på bostadsrättsföreningens ekonomi. Detta av anledningen att man kan hamna rejält i klistret om bostadsrättföreningen i fråga skulle gå i konkurs.

Om en bostadsrättsförening går i konkurs innebär det att den upplöses vilket i sin tur betyder att bostadsrätter övergår till hyresrätter och att du som bostadsrättshavare blir en hyresgäst istället. Detta kan även innebära att det kapital du som medlem gått in med kan vara förlorat för gott – d.v.s. du kan bli av med allt du äger samtidigt som du fortfarande sitter på dina lån.

Underhåll i en bostadsrättförening

Underhåll av en bostadsrättsförening och dess gemensamma utrymmen beslutas av styrelsen. I många fall kan styrelsen välj att anordna så kallade ”städdagar” där samtliga medlemmar i bostadsrättsföreningen hjälper till att städa, förvalta och underhålla föreningens ytor och gemensamma utrymmen.

Flera bostadsrättsföreningar vänder sig dock till företag som hjälper till med förvaltning och underhållning av exempelvis:

  • Tvättstuga
  • Soprum
  • Garage
  • Cykelrum

Exempel på företag är Tvattstuga.se som samarbetar med flertalet bostadsrättsföreningar, förvaltare och fastighetsbolag, hjälper till med allt från ombyggnad av tvättstuga till ny utrustning.

Specialrengoringar.se är ytterligare ett företag som hjälper till med grundlig rengöring för rena och fräscha soprum som bidrar till trivseln i fastigheten och minskar risken för skadedjur.

Läs mer!

Copyright © All Rights Reserved