Suppleant

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En suppleant är en person som har valts för att ersätta en ordinarie ledamot vid eventuell frånvaro, till exempel vid sjukdom. De kan delta vid alla styrelsemöten, även om ordinarie ledamöter är närvarande, men det är upp till föreningens stadgar huruvida suppleanter har rösträtt i sådant fall.

Läs mer

 
Styrelse Styrelsemöte