Avveckling av ideell förening

Föreningsinfo 13 okt , 2017

Om föreningen ska läggas ner (upplösas) så kan du hitta information om avveckling av ideell förening här. Om en idell förening träder i likvidation eller konkurs kan den upplösas tvångsmässigt, men annars är det i regel medlemmarna som röstar om avveckling.

Hur avvecklar man en förening?

Föreningens stadgar anger hur avvecklingen går till, inklusive hur stor andel röster som behövs för att fatta ett beslut. Styrelsen kan besluta om ni ska ta upp frågan om avveckling på nästa möte eller om ni ska tillkalla ett extra möte för avvecklingen, sedan kan medlemmarna informeras, mötet hållas och röstningen genomföras. Om föreningen är registrerad hos föreningskoncerner eller myndigheter så ska den avregistreras – särskilt från skatteverket. Det krävs naturligtvis även att man stänger alla eventuella bankkanton, avslutar alla kontrakt och så vidare.

Avregistrering

För att avregistrera sig från skatteverket skickar man in en skriftlig ansökan till det skattekontor som handlägger området där föreningen har sitt säte. Ansökan ska signeras av aktuell firmatecknare och om föreningen har några kvarvarande tillgångar ska det framgå vad som händer med dessa. Tillsammans med ansökan ska ni bifoga ett protokoll från ert senaste medlemsmöte, där det framgår tydligt att ni har beslutat att lägga ner föreningen. Inkludera även en kopia av era stadgar, eftersom dessa måste följas under avvecklingen.

Läs mer

Om att avveckla ideella föreningar på Skatteverket.se

Driva förening