Registrering

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Det finns inget krav på att en ideell förening måste vara registrerad eller ha ett bankkonto, men det underlättar många andra aspekter av föreningsverksamheten. I regel bör föreningen dock registreras hos skatteverket, varpå föreningen får ett organisationsnummer. Det kan bland annat användas för att öppna ett bankkonto åt föreningen.

I många fall är det även förmånligt att registrera föreningen hos kommunen, förutsatt att det finns något slags officiellt föreningsregister i er kommun. För vissa typer av föreningar finns det särskilda register och om föreningen kommer att ha anställda måste den även registreras som arbetsgivare.

Registrera en ideell förening

En ideell förening måste som sagt inte registreras, men det rekommenderas starkt att ni registrerar er förening hos Skatteverket och får ett officiellt organisationsnummer. Klicka på länken för att gå direkt till Skatteverkets blankett för ansökan om organisationsnummer till ideell förening. Följande behövs för att ansöka:

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening definieras av att den främjar medlemmarnas ekonomiska intressen och måste således registreras hos Bolagsverket.

Samfällighetsförening

En samfällighetsförening ansvarar för samfälligheter. Det kan exempelvis vara gemensamma ytor, vägar och parkeringsplatser. Samfällighetsföreningar ska registreras hos Lantmäteriet.

Trossamfund

Ett trossamfund är en religiös förening och måste registreras hos Kammarkollegiet.

Idrottsförening

Efter att ha bildats kan en idrottsförening kan registrera sig hos ett av Riksidrottsförbundets specialidrottsförbund (SF). Vid ansökan väljer man ett lämpligt förbund för sin idrott.

Samarbetsorganisationer

Det finns större organisationer och koncerner där hela föreningar kan bli medlemmar. Dessa är oftast inriktade på särskilda typer av föreningar. I vissa fall är även samarbetsorganisationerna med i ännu större samarbetsorganisationer.

Några exempel på samarbetsorganisationer är Sverok (Spelhobbyförbundet) för spelföreningar och MoKS (Musik & Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation) för musik- och kulturföreningar.

Hur avregistrerar man en förening?

För att avregistrera föreningen hos skatteverket behöver de ansvariga skicka in en skriftlig ansökan. Det finns mer info om avregistrering på sidan om att avveckla förening.

Läs mer

Om att registrera en ideell förening på Skatteverket.se

Om att registrera en ekonomisk förening på Bolagsverket.se

Om att registrera ett trossamfund på Kammarkollegiet.se

Om att registrera en samfällighetsförening på Lantmateriet.se

Om att registrera en idrottsförening på SvenskIdrott.se

 

Konstituerande styrelsemöte Öppna bankkonto