Konstituerande styrelsemöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Under det konstituerande styrelsemötet bildas årets styrelse officellt. Det är vanligt att hålla det första styrelsemötet direkt efter det första årsmötet, så att allting är redo för nästa steg.

Inför mötet

Innan det första styrelsemötet håller man först ett konstituerande årsmöte, där ledamöter till föreningens olika poster och föreningens stadgar föreslås. En kallelse med mötets dagordning skickas ut till alla relevanta personer i föreningen, dvs. till varje ledamot, styrelsemedlem och valberedare.

Under mötet

Målet med det konstituerande styrelsemötet är att komplettera det som eventuellt inte avklarades under det första årsmötet, främst att bilda styrelsen. Även föreningens verksamhetsplan och budget inför det kommande året bör fastställas.

 1. Mötet öppnar
 2. Mötesordförande väljs
 3. Mötessekreterare väljs
 4. Justeringsperson väljs
 5. Dagordning godkänns
 6. Ordförande väljs
 7. Kassör väljs
 8. Sekreterare väljs
 9. Firmatecknare väljs
 10. Övriga poster väljs
 11. Övriga ärenden behandlas
 12. Nästa styrelsemöte planeras
 13. Mötet avslutas

Kom ihåg att alltid protokollföra allting, samt att protokollet ska undertecknas av både sekreteraren och protokolljusteraren.

Efter mötet

Efter mötet är det läge att registrera föreningen för att få ett organisationsnummer och sedan öppna ett bankkonto för föreningen. Sedan är det bara att sätta igång med att sätta verksamhetsplanen i verket.

Mallar och exempel

Mallar och exempel för det konstituerande styrelsemötet.

Mallar och exempel för styrelsemöten.

Läs mer

Konstituerande årsmöte Registrering