Allmännyttiga föreningar

Föreningsinfo 27 okt , 2017

En allmännyttig förening är en ideell förening som har fått särskilt lindrad skattskyldighet. Det innebär bland annat att de inte är momspliktiga, samt att de inte behöver betala skatt för viss näringsverksamhet eller kapitalvinster. De betalar endast skatt för fastighets- och rörelseinkomster, men i vissa fall kan även dessa vara skattefria. Det ställs fyra krav på ideella föreningar, som måste uppnås för att de ska klassas som allmännyttiga:

1. Ändamålskravet

Förenings syfte ska vara till nytta för allmänheten och inte för medlemmarnas ekonomiska intressen. Sådana syften är exempelvis: idrott, kultur, politik eller religion.

2. Verksamhetskravet

Minst 90% av föreningens verksamhet ska bidra till att uppfylla föreningens syfte. Näringsverksamhet som drivs för att finansiera syftet räknas inte med i verksamhetskravet. Kravet ska uppfyllas i tre års följ (beskattningsåret + föregående och följande år).

3. Fullföljdskravet

Minst 80% av föreningens inkomster ska användas till att uppfylla föreningens syfte. Inkomster som föreningen är skattepliktig för räknas inte med. Kravet ska uppfyllas under en längre period.

4. Öppenhetskravet

Föreningen ska vara öppen för alla som vill bli medlemmar. Alla som delar föreningens målsättning och följer föreningens stadgar ska få bli medlemmar. De enda undantagen är exempelvis geografisk begränsning, ålderbegränsning eller krav på förmågor för särskilt inriktade föreningar. En skytteförening kan exempelvis ha en miniålder och en musikförening kan kräva musikalitet.

Inkomster som kan bli skattefria i en ideell förening

Om ni uppfyller kraven så finns det alltså ett antal inkomstkällor som kan bli helt skattefria. Här är några exempel från Skatteverket.

 • Hyresinkomster från en fastighet föreningen äger, där ni använder minst 50% av ytan för verksamhet som nyttjar allmänheten.
 • Hyresinkomster från en fastighet där minst 75% av intäkterna kommer från uthyrning till en allmännyttig organisation.
 • Entréavgifter, samt enklare servering (t.ex. korv, kakor, kaffe eller dricka) vid föreningens evenemang och aktiviteter.
 • Försäljning av profilprodukter med föreningens logga, eller produkter som ökar intresset för föreningen.
 • Försäljning av idrottsartiklar i en idrottsförening, till exempel spelarkläder.

Det viktiga är att inkomsterna har en tydlig anknytning till föreningens syfte. Vissa typer av övriga inkomster kan bli skattefria, förutsatt att de används för att finansiera föreningens syfte och att villkoren uppfylls, till exempel:

 • Bingo och försäljning av lotter
 • Loppmarknader, basarer och försäljningskampanjer
 • Second hand-försäljning av skänkta varor
 • Försäljning av reklamplatser på kläder, arenor, webbplatser, etc.
 • Bemanning på andra ideella föreningars evenemang
 • Kapitalinkomster så som räntor, utdelningar och försäljning av fastigheter eller värdepapper.

Alla inkomster kan bli helt skattefria

Om föreningen uppfyller villkoren och minst 75% av de totala inkomsterna från försäljning av varor och tjänster är skattefria. Det kallas för huvudsaklighetsbedömningen. Det innebär att föreningens övriga inkomster också kan bli skattefria, om de utgör högst 25% av de totala inkomsterna för beskattningsåret.

Läs mer

Om villkor för skattefria inkomster i en ideell förening på Skatteverket.se

Starta förening Driva förening