Redovisning

Föreningsinfo 23 okt , 2017

Redovisningen dokumenterar och sammanställer föreningens resurshantering, det vill säga intäkter, utgifter, etc. under ett räkenskapsår. All ekonomisk verksamhet ska bokföras och fastställas på årsmötet. Ideella föreningar behöver inte alltid redovisa eller ens bokföra sin verksamhet, eftersom de blir bokföringsskyldiga först när de har antingen över en och en halv miljon kronor i tillgångar, eller om de bedriver näringsverksamhet.

Det finns dock undantag för vissa typer av näringsverksamhet, som inte behöver beskattas. I somliga fall klassas en förenings näringsverksamhet som yrkesmässig och varje fysisk person som skatteskyldig. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller för just er näringsverksamhet. Det finns särskilda miniminivåer som måste uppnås för att bli redovisningsskyldig, så du kanske frågar dig själv:

Måste vår förening redovisa?

För att vara redovisningsskyldig måste föreningen uppnå minst två av följande under de två senaste räkenskapsåren:

  • Över 50 anställda
  • Över 40 miljoner kronor i redovisad balansomslutning
  • Över 80 miljoner kronor i redovisad nettoomsättning

En årsredovisning krävs alltså endast av större föreningar som förvaltar större mängder pengar.

Läs mer

Om årsredovisning för ideella föreningar på Bolagsverket.se

Ekonomi Driva förening