Medlemsmatrikel

Föreningsinfo 06 okt , 2017

Medlemsmatrikel är detsamma som medlemsförteckning, det vill säga en lista över föreningens alla medlemmar. Den innehåller kontaktinformation för alla föreningsmedlemmar. Detta brukar inkludera t.ex. adress, telefonnummer, e-postadress och personens position i föreningen. Man kan även lägga till information om vilka aktiviteter eller projekt som medlemmarna deltar i.

Många föreningar väljer att använda medlemsmatrikeln för att hålla reda på vilka som har betalat sin medlemsavgift och på grund av det är det oftast kassörens roll att hålla medlemsförteckningen uppdaterad. Det finns många olika sätt att skapa en medlemsmatrikel på. Det går att sköta allt för hand, på vanligt papper, men det kan vara bra att ha en digital form för utskrift. Ett kalkylark, en privat webbplats eller vad som än passar er bäst. Här kommer en lista på punkter som kan finnas med på föreningens medlemsmatrikel:

  • Namn
  • Adress
  • Födelsedatum
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Position i föreningen

Lagar och ansvar

Tänk på att ni måste följa dataskyddsförordningen (GDPR), vilken ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Bland annat innebär det att ni sannolikt behöver medlemmarnas godkännande innan medlemsmatrikeln publiceras offentligt. Alla dokument under offentlig förvaltning är öppna för allmänheten.

Om ni exempelvis ansöker om bidrag till föreningen så kan ni behöva bifoga er matrikel, då bidragen i många fall är baserade på antalet medlemmar. Om ni behöver medlemmarnas personnummer eller annan känslig information så bör den inte stå med på den offentliga medlemsmatrikeln.

En ideell förening behöver inte lämna ut sitt medlemsregister till sina medlemmar, ens vid begäran. En ekonomisk förening har däremot skyldighet att ha matrikeln tillgänglig för alla. Det är styrelsen som ansvarar för att GDPR och andra lagar följs, inklusive att informera medlemmarna om hur deras uppgifter kommer att användas.

Läs mer

Om dataskyddsförordningen på Föreningsinfo.

Om dataskyddsförordningen på Datainspektionen.se.

Om personuppgiftslagen på Riksdagen.se

Driva förening Styrelse