Uppstartsmöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Uppstartsmötet är tillfället då en grupp människor samlas och beslutar sig för att starta en förening. Ni diskuterar föreningens inriktning och uppgifter, samt funderar över saker som föreningens mål, stadgar och medlemskap. Det är även viktigt att bestämma tid och datum för det konstituerande årsmötet. Om ni redan har en tydlig bild av föreningens målsättning och stadgar så kan ni hoppa över uppstartsmötet och gå direkt till att konstituera föreningen.

Mål och verksamhet

Den viktigaste frågan att beta av på ert uppstartsmöte är föreningens målsättning och uppgifter. Vem eller vilka är föreningen för? Vad är ert syfte? Vilka mål vill ni uppnå? Hur ska ni gå till väga? Är tanken att jobba långsiktigt eller kanske bara för att anordna ett par evenemang? En förening kan vara allt från ett kompisgäng som vill göra något tillsammans till en global organisation som vill förändra världen – var på skalan hittar man er?

Arbetsgrupp

Eftersom styrelsen officiellt blir vald vid det första årsmötet kan ni starta en arbetsgrupp som fungerar som tillfällig styrelse. Denna arbetsgrupp kan ta fram förslag på stadgar, budget och verksamhetsplan inför det första årsmötet, där föreningen officiellt konstitueras. Deras förslag behöver inte vara slutgiltiga, så kom ihåg att det är lättare att göra ändringar än att börja från början.

Stadgar

Stadgarna anger hur föreningen drivs. Under ert uppstartsmöte bör ni bestämma hur stadgeförslag ska tas upp, hur nya stadgar ska införas, hur många röster som krävs och så vidare.

Medlemmar

Eftersom medlemmarna är en förenings viktigaste resurs bör ni genast skapa en medlemsmatrikel (medlemsförteckning), där grundarna finns med från början.

Verksamhetsplan och budget

På årsmöten ska det kommande årets verksamhetsplan och budget presenteras. Därmed måste dessa framställas innan nästa steg – det konstituerande årsmötet.

Läs mer

 

Exempel start av förening Konstituerande årsmöte