Valberedning

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Valberedningen ansvarar för att nominera kanditater till, samt förbera, föreningens olika val. Det inkluderar bland annat val av styrelse, ledamöter, revisorer, suppleanter och så vidare. Hur många personer en valberedning består av är upp till föreningen, men vanligtvis är det 3-4 personer. För att valberedningen ska kunna fatta informerade beslut och nominera förtroendevalda måste de hållas uppdaterade i allt som händer inom föreningen. De bör känna styrelsen, samt de mest aktiva medlemmarna väl. De bör delta på så många möten/aktiviteter som möjligt, läsa alla protokoll, diskutera aktuella frågor inom föreningen och så vidare.

Valberedningens främsta uppgifter:

  • Föreslå/förbereda det kommande årsmötet
  • Nominera ordförande
  • Nominera styrelseledamöter
  • Nominera revisorer

Hur väljs valberedning?

Valberedningen ska väljas ut på årsmötet. Föreningens stadgar anger antalet ledamöter, deras specifika uppgifter, samt längden på deras mandatperiod. Vem som helst kan sitta i föreningens valberedning, förutsatt att de är medlemmar och inte har andra positioner i föreningen – av självklara skäl ska valberedningen vara självständig från styrelsen.

Läs mer

Årsmöte Styrelse