Föreningslagen

Föreningsinfo 11 apr , 2018

Lagen om ekonomiska föreningar, lag (1987:667), kallas i folkmun för föreningslagen. Det är lagen som reglerar och definierar ekonomiska föreningar. Eftersom det inte finns någon särskild lag för ideella föreningar så används samma lag som praxis och vägledning även för andra föreningsformer. Det innebär att ideella föreningar inte nödvändigtvis måste följa föreningslagen, men att den kan hänvisas till i vissa fall.

Kort sagt kan man säga att en ekonomisk förening måste:

  • ha minst tre medlemmar
  • ha en styrelse
  • vara registrerad hos Bolagsverket
  • ägas av medlemmarna genom andel eller insats
  • avsvära personligt ekonomiskt ansvar från medlemmarna