Räkenskapsår

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Ett räkenskapsår är en period på 12 månader som föreningens räkenskaper gäller för. Räkenskapsåret kan, men måste inte, sammanfalla med verksamhetsåret och/eller kalenderåret (1:a Januari – 31:a December). Räkenskapsåret är relevant för föreningens budget, bokföring och redovisning. Efter ett avslutat räkenskapsår presenteras räkenskaperna i den ekonomiska berättelsen.

Brutet räkenskapsår

Om det inte följer kalenderåret kallas det för brutet räkenskapsår. Ett brutet räkenskapsår måste dock fortfarande bestå av 12 månader, samt börja på den första dagen av en given månad och avslutas på den sista dagen 12 månader senare (exempelvis 1:a Maj – 30:e April). Att byta till ett brutet räkenskapsår kräver ett tillstånd från Skatteverket.

Läs mer

Ekonomi Årsmöte