Revisionsberättelse ideell förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En revisionsberättelse är en redogörelse av resultatet av en revision. Det är upp till föreningens revisor eller revisorer att framställa en revisionsberättelse varje år. De granskar föreningens räkenskaper och sammanställer sina slutsatser av föreningens dokumentation, protokoll, samt ekonomiska redovisning. Alla intäkter/kostnader ska stärkas med verifikationer, kassan ska kontrolleras och styrelsen ska antingen beviljas ansvarsfrihet för det gångna året eller ej, baserat på revisionsberättelsen.

Vad ska revisionsberättelse innehålla?

Följande bör inkluderas i föreningens revisionsberättelse:

Oren revisionsberättelse

Om en revisor upptäcker felaktikheter eller anmärkningar så ska dessa inkluderas i revisionsberättelsen. Detta kallas då för ”oren revisionsberättelse” och måste, enligt lag, skickas in till Skatteverket. Det kan exempelvis vara att:

  • Styrelsens åtgärder eller försummelser kan resultera i ersättningsskyldighet
  • Årsredovisningen inte följer årsredovisningslagen
  • Nödvändiga uppgifter inte har lämnats in
  • Skattedeklarationen inte har lämnats in i tid
  • Skatter eller avgifter inte har betalats i tid

Mallar och exempel

Mall för revisionsberättelse (Word).

Läs mer

Ekonomi Budget