Idrottsförening

Föreningsinfo 11 apr , 2018

En idrottsförening är en förening som har bildats för att utöva och/eller tävla i en eller flera idrotter. Enligt Riksidrottsförbundet är varannan svensk medlem i en idrottsförening. Utöver det som normalt krävs för att bilda förening, så som minst tre personer med gemensamma mål/intressen, stadgar och en rad möten, så kräver en idrottsförening att verksamheten främst är idrottsinriktad, samt att den är medlem i RF (Riksidrottsförbundet).

Lön inom idrottsförening

En idrottsförening kan få förmånliga undantag för att betala ut löner, så som skatteavdrag och hävda arbtesgivavgifter. Ersättningar under 22 750 kronor som betalas ut till idrottsutövare behöver ni inte betala skatt eller arbetsgivaravgifter för. Idrottsutövare inkluderar exempelvis idrottare, tränare, instruktörer, lagledare, materialförvaltare, domare och tävlingsfunktionärer. Det krävs att föreningen är ansluten till Riksidrottsförbundet.

Registrering

För att registrera en idrottsförening vänder man sig till ett av Riksidrottsförbundets underorganisation, så kallade Specialidrottsförbund (SF). Det finns 71 speciaidrottförbund i Sverige, nästan ett för varje sport, från biljard till fotboll. Utöver det måste idrottsföreningen även ha ett organisationsnummer. Det kan sökas i samband med medlemsansökan i RF, eller separat genom att registrera idrottsföreningen hos skatteverket.

Vid bildandet av er idrottsförening kan ni kontakta RF:s distriktsidrottsförbund (DF), samt det specialindrottsförbund ni vill bli medlem i för att få råd och vägledning. Det finns inget krav på att en ideell förening, så som en idrottsförening, måste registreras, men det finns många fördelar. Om ni exempelvis vill ha tillgång till kommunens lokaler, ansöka om bidrag, hyra en föreningslokal och så vidare så kan det finnas krav på att vara RF-medlem.

LOK-stöd och kommunalt bidrag

Idrottsföreningar som är medlemmar i RF och driver idrottslig föreningsverksamhet för barn/ungdomar mellan 7-25 år kan ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (även kallat LOK-stöd). Det krävs även att er idrottsförening har en aktiv webbsida i IdrottOnline.

Många kommuner har dessutom egna bidrag för idrottsföreningar, så kontakta ditt distriktidrottsförbund eller din kommun för mer information.

Läs mer

Om ersättningar och lön inom idrott på Skatteverket.se

Om ansökning av LOK-stöd på SvenskIdrott.se

Starta förening Uppstartsmöte