Ekonomisk förening

Föreningsinfo 10 apr , 2018

En ekonomisk förening drivs med målet att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet. Medlemmar i ekonomiska föreningar ska betala en insats till föreningen och deltar antingen:

  1. som konsumenter eller andra förbrukare,
  2. som leverantörer,
  3. med egen arbetsinsats,
  4. genom att använda föreningens tjänster, eller
  5. på annat liknande sätt.

Det är vad som står i de inledande bestämmelserna för ”föreningslagen” (lag (1987:667) om ekonomiska föreningar). En ekonomisk förening måste ha minst tre medlemmar, en styrelse och vara registrerad hos bolagsverket. Registreringen görs för att den ekonomiska föreningen ska bli en juridisk person, vilket innebär att föreningen kan förvärva rättigheter, ikläda sig skyldigheter, teckna avtal, ha anställda, äga saker, samt föra talan inför domstolar och myndigheter.

Medlemmarna ska få ett ekonomiskt utbyte av att delta i en ekonomisk förening, vare sig det är i form av en anställning, bättre priser eller sänkta kostnader. Medlemmarna är normalt inte betalningsansvariga för föreningens skulder, men de kan förlora den individuella insatsen. Insatsens storlek, samt hur och när den ska betalas ska anges i stadgarna. Att avveckla en ekonomisk förening kan ske genom likvidation, sammanslagning (fusion) eller konkurs.

Läs mer

Om att bilda ekonomisk förening på Skatteverket.se

Om att registrera en ekonomisk förening på Verksamt.se

Om att avveckla en ekonomisk förening på Verksamt.se

Att starta förening Stadgar