Att starta förening

Föreningsinfo 06 okt , 2017

Här kan du läsa mer om att starta förening. Snabbguiden ger dig en snabb överblick över allt som behövs, men du kan även läsa vidare här under.

Varför starta en förening?

Ändamålet kan vara i princip vad som helst. Allt som behövs är ett antal personer med ett gemensamt mål och/eller syfte. Exakt vilka förmåner som kan erbjudas beror på föreningstypen, men ni kanske kan få bidrag, skatteavdrag, rabatter när ni hyr lokaler och andra fördelar. Dessutom klassas föreningen som en juridisk person, vilket innebär viss ansvarsfriskrivning för föreningens medlemmar och styrelse.

Vad krävs för att starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

  1. Minst tre personer
  2. Gemensamma mål/intressen
  3. En föreningsform

Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. Andra exempel är trossamfund, idrottsföreningar och samfällighetsföreningar.

Hur startar man en förening?

Att starta en förening involverar huvudsakligen fyra steg:

  1. Uppstartsmöte – Ni beslutar att ni vill starta en förening, samt förbereder dess inriktning, mål och stadgar
  2. Konstituerande årsmöte – Ni antar stadgarna och utser en styrelse
  3. Konstituerande styrelsemöte – Verksamhetsplan och budget antas inför det kommande året
  4. Registrering – Organisationsnummer erhålles från skatteverket, samt eventuellt medlemsskap i större koncerner

Så fort ni har beslutat er för att starta föreningen, antagit stadgarna och utsett företrädare (styrelse) så är föreningen officellt bildad. Det innebär att den är en juridisk person och får rättskapacitet, vilket bland annat innebär att föreningen får inleda avtal, kan äga egendom, svara inför domstol, med mer.

Det går att hålla uppstartsmötet och de konstituerande mötena i följd, särskilt om ni inte planerar att ta in fler medlemmar eller styrelseledamöter inom kort. Det är bra att få grunderna överstökade snabbt, så att registreringen och medlemsansökan i samarbetsorganisationer kan göras direkt.

I en ekonomisk förening ska medlemmarna betala en insats. I en ideell förening ska medlemmarna eventuellt betala en medlemsavgift. Det ska stå i stadgarna hur stor denna avgift är och hur/när den ska betalas. Om föreningen ska ha anställda måste den även registreras som arbetsgivare.

Det finns ett par saker till som det är bra att känna till för att skydda föreningen mot kapning, bedrägeri och så vidare. Det handlar bland annat om att skaffa en digital brevlåda, registrera ert varumärke (logotyp), se till att ni följer dataskyddsförordningen och håller er säkra på nätet.

Lycka till!

Läs mer

Starta förening Exempel start av förening