Att starta förening

Här kan du läsa mer om att starta förening. Snabbguiden ger dig en snabb överblick över allt som behövs, men du kan även läsa vidare här under.

Varför starta en förening?

Ändamålet kan vara i princip vad som helst. Allt som behövs är ett antal personer med ett gemensamt mål och/eller syfte. Exakt vilka förmåner som kan erbjudas beror på föreningstypen, men ni kanske kan få bidrag, rabatter när ni hyr lokaler eller andra fördelar. Dessutom klassas föreningen som en juridisk person, vilket innebär viss ansvarsfriskrivning för föreningens medlemmar och styrelse.

Vad krävs för att starta en förening?

Det viktigaste för en förening är dess stadgar, som reglerar föreningens namn, syfte och beslutsgång, samt tillsatta företrädare (styrelse). Innan starten behöver ni:

  1. Minst tre personer
  2. Gemensamma mål/intressen
  3. En föreningsform

Det finns olika typer av föreningar, men huvudsakligen indelas de i ideella föreningar och ekonomiska föreningar. Den viktigaste skillnaden är att en ideell förening inte bedrivs i syfte att tjäna pengar åt enskilda medlemmar. Andra exempel är trossamfund och samfällighetsföreningar.

Hur startar man en förening?

Att starta en förening involverar huvudsakligen fyra steg:

  1. Uppstartsmöte
  2. Konstituerande årsmöte
  3. Konstituerande styrelsemöte
  4. Registrering

Lycka till!

Läs mer

 

Starta förening Exempel start av förening