Ledamot

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Ledamot syftar till en person som valts ut för att representera en större grupp människor, till exempel i en styrelse. Föreningars ledamöter väljs vanligtvis ut av organisationens valberedning. Ledamöter nomineras till av valberedningen för att sedan väljas till olika styrelsepositioner. Vid eventuell frånvaro ersätts ledamoten med en suppleant.

Krav på styrelseledamöter

Förutom vid särskilda undantag krävs det att styrelseledamöterna och suppleanterna ska vara minst 18 år, vara medlemmar i föreningen, i samt inte vara försatta i konkurs, ha näringsförbud eller förvaltare. Om föreningen har extra krav, villkor eller något slags undantag ska detta anges i föreningen stadgar.

Läs mer

Styrelse Styrelsemöte