Justering av protokoll

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Justerare väljs vanligtvis vid varje möte. Deras uppgift är att korrekturläsa och eventuellt korrigera mötets protokoll. Det är rekommenderat att ha två justeringspersoner, vilket exempelvis kan vara ordförande och vice ordförande, eller vanliga medlemmar. Efter justering skriver justerarna och sekreteraren på protokollet, för att intyga att det reflekterar vad som faktiskt skedde under mötet.