Ideell förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En ideell förening är en organisation som, till skillnad från en ekonomisk förening, inte bedriver verksamhet i vinstsyfte för medlemmarna. Medlemmarna är samlade kring gemensamma idéer istället för ett monetärt intresse. Ideella föreningar kan fortfarande driva ekonomisk verksamhet för föreningens vinstsyfte. Exempel: en idrottsförening kan sälja biljetter till evenemang för att stödja föreningen.

Ekonomi i ideell förening

Om en ideell förening drivs för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse får den inte göra detta genom ekonomisk verksamhet, utan endast exempelvis genom rådgivning, juridisk hjälp och opinionsbildning. Fackföreningar är ett exempel på detta. En ideell förening som uppfyller särskilda villkor kan klassas som en allmännyttig förening och har då begränsad skatteplikt.

En ideell förening blir rättskapabel och klassas som en juridisk person när den har antagit sina stadgar, samt utsett företrädare (vanligtvis en styrelse). Det innebär att föreningen, inte dess medlemmar, är ansvarig för skulder och avtal, förutsatt att styrelsen inte har begått något fel.

En ideell förening är bokföringsskyldig om den:

  • bedriver näringsverksamhet
  • är moderföretag i en koncern
  • har tillgångar som överstiger 1,5 miljoner kronor

Registrering

Det finns ingen lag som kräver att man måste registrera en ideell förening, men eftersom föreningen är en juridisk person kan den ansöka om ett organisationsnummer hos skatteverket. Det har ett flertal fördelar, så som att ni kan öppna bankkonton och inleda diverse avtal i föreningens namn. Det behövs även för bidrag och andra resurser.

Läs mer

Starta förening Uppstartsmöte