Firmatecknare

Föreningsinfo 09 okt , 2017

En förening klassas som en juridisk person och en firmatecknare är någon som företräder föreningen och har behörighet att företa rättshandlingar, samt skriva under avtal som blir bindande för den juridiska personen. Många föreningar har åtminstone två firmatecknare, vilket exempelvis kan vara kassören och ordföranden.

Enskild firmatecknare

En enskild firmatecknare har rätten att själv skriva under i föreningens namn. Föreningen kan välja om de vill ha enskilda eller kollektiva firmatecknare. Om föreningen väljer ordförande som enskilda firmatecknare så är det personen i ordförandens post som är firmatecknare och inte vem som än blir vald till ordförande.

Kollektiv firmatecknare

En kollektiv firmatecknare kräver minst två personer för en giltig underskrift. Föreningens stadgar kan ange vilka och hur många personer som behöver skriva under, till exempel om det är hela styrelsen eller bara ordförande och kassören. För större föreningar, där besluten har större ekonomisk inverkan kan det vara bra att använda kollektiva firmatecknare.

Registrering

Vid registreringen är det viktigt att föreningens stadgar anger hur den ska tecknas för, samt att årsmötesprotokollet anger vem eller vilka som är firmatecknare.

Läs mer

Om firmateckning på bolagsverket.se

Styrelse Ekonomi