Verksamhetsberättelse

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Verksamhetsberättelsen är en kort summering av föreningens aktiviteter under det gångna året. Den ska sammanställas av styrelsen inför årsmötet och ska innehålla all relevant information om så väl verksamheten som ekonomin, inklusive exempelvis vilka som sitter i styrelsen, årets viktigaste händelser, antal medlemmar, med mer.

Verksamhetsberättelsen jämförs med verksamhetsplanen av revisorerna, för att kontrollera om planen följdes, om målen uppnåddes och så vidare. På årsmötet presenteras berättelsen för resten av föreningen, men den kan även begäras av banker, kommunen, länsföreningar, förbund, stiftelser och fonder, till exempel vid ansökan om bidrag.

Punkter i verksamhetsberättelsen

Här under kommer vi att ge exempel på rubriker som kan användas som grund för föreningens verksamhetsberättelse, med information om av vad som kan inkluderas under var och en av dem. Generellt sett ska en formell ton hållas. Vissa föreningar väljer att även lägga till diagram eller annan tilläggsinformation.

Styrelse

Lista alla styrelsemedlemmar och deras uppgifter, samt t.ex. om de har avgått eller ersatt någon annan.

Revisorer

Här noteras vem eller vilka som är/var revisorer under verksamhetsåret.

Övriga positioner

Om styrelsen har andra poster så listar ni dem, samt vilka som innehar dem, här.

Representanter

Utifall att ni har representanter för föreningen i andra grupper eller sammanhang så listar ni dem här. Det kan exempelvis vara en medlem som även är ledamot i länsföreningens styrelse och har blivit vald att representera föreningen.

Kansli/föreningslokal

Om föreningen har, har skaffat, eller har avskaffat en lokal så skriver man om det här.

Medlemmar

Här skriver man om antalet medlemmar, samt till exempel hur många som har lämnat eller gått med i föreningen.

Inre verksamhet

Den inre verksamheten omfattar till exempel styrelsemöten, medlemsmöten och studiecirklar. Notera hur många möten som har hållits och vilka nyckelbeslut som har fattats.

Yttre verksamhet

Den yttre verksamheten är allt som är riktat mot allmänheten. Om föreningen bedriver näringsverksamhet, deltar i mässor/marknader, håller föreläsningar eller dylikt så skriver man om det här.

Ekonomi

Här kan ni ha en snabb sammanfattning av årets ekonomi, inklusive föreningens omsättning, eventuella bidrag och andra större händelser.

Slutord

Här får styrelsen chansen att säga sitt om det gångna året och inför det kommande året. Den formella tonen kan släppas vid slutordet. Sist av allt så signeras verksamhetsberättelsen av alla styrelseledamöter.

Mallar och exempel

Mall för verksamhetsberättelse (Word).

Läs mer

Årsmöte Ekonomisk berättelse