Resultaträkning

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Resultaträkningen är en del av föreningens ekonomiska berättelse, som sammanställer ett resultat av föreningens intäkter och kostnader under ett räkenskapsår, till exempel från 1:a januari till 31:a december. Kort sagt är resultatet lika med föreningens intäkter minus dess kostnader, som kan vara kostnadsindelad eller funktionsindelad. Det visar inte bara vad resultatet är, utan även hur det har uppnåtts, eftersom de specifika intäkterna och kostnaderna är listade. En förenings resultaträkning för det gångna verksamhetsåret presenteras på årsmötet.

Tillsammans med en balansräkning ger resultaträkningen en komplett bild av föreningens ekonomi, vilket är nödvändigt för att sammanställa bokslut och göra en årsredovisning. Till skillnad från balansräkningen, som görs utifrån en enda dag (balansdagen), så är en resultaträkning kontinuerlig och kan omfatta vilken tidsperiod som helst. Det innebär att man även kan göra resultaträkning varje månad eller kvartal.

Intäkter

Intäkt är detsamma som inkomst över tid. Föreningens eventuella intäkter ska redovisas och bör fördelas efter typ. De exakta intäkterna beror på föreningens verksamhet, men det kan exempelvis vara intäkter från:

 • Medlemsavgifter
 • Försäljning
 • Servering
 • Projektbidrag
 • Kommunala bidrag
 • Verksamhetsbidrag
 • Kapitalinkomster
 • Hyresinkomster

Kostnader

När man sammanställer föreningens kostnader så fördelas de in efter rörliga kostnader och övriga kostnader. De rörliga kostnaderna involverar kostnader som ökar när verksamheten ökar, så som produktionskostnader och inköp. De övriga externa kostnaderna innefattar exempelvis lokalkostnader, försäkringar och personalkostnader. Ni kan dela in dessa efter exempelvis:

 • Lokal- och hyreskostnader
 • Förbrukningskostnader
 • Reparations- och underhållskostnader
 • Frakt- och transportkostnader
 • Kommunikationskostnader
 • Försäkrings- och förvaltningskostnader

Avskrivningar

Ett typiskt företag räknar ut resultat både före och efter avskrivningar, samt skatter. Avskrivningarna motsvarar värdet på förbrukning, värdeminskning och slitage av föreningens anläggningstillgångar. Genom att räkna ut ett resultat efter avskrivningar ser man om föreningen kan täcka dessa kostnader. Slutligen gör man detsamma med skattekostnader.

Nettoresultat

När resultaträkningen är slutförd så redovisas föreningens nettoresultat. Det kan vara en vinst, förlust eller ett nollresultat, beroende på vad som finns kvar efter att alla intäkter och skulder har reviserats. Detta resultat för hela verksamhetsåret ska alltså presenteras på nästa årsmöte.

Mallar och exempel

Mall för resultaträkning (Excel).

Läs mer

Ekonomi Årsmöte