Dagordning

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Dagordningen är listan över de ämnen och ärenden som ska tas upp på ett visst möte. En dagordning kan med fördel inkluderas med kallelsen till mötet, så att deltagarna kan förbereda sig.