Budget

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Budgeten är föreningens plan för hur dess tillgångar ska förvärvas och spenderas under det kommande verksamhetsåret. Den innehåller alla förväntade intäkter och utgifter, för att förenkla planeringen av verksamheten. Det är styrelsens ansvar att ta fram en budget, vilket även kan ses som den ekonomiska motsvarigheten till föreningens verksamhetsplan. I planen står föreningens mål och vision, tillsammans med aktiviteter och projekt. I budgeten står det hur dessa ska finansieras, genom att de eventuella utgifterna och intäkterna uppskattas.

För ideella föreningar räcker det förmodligen med en ganska bred, enkel budget, där de stora dragen är viktigare än detaljerna. Budgeten bör vara mer som riktlinjer än ekonomiska budord. Budgeten för det kommande verksamhetsåret ska presenteras på årsmötet.

Startbudget

Innan föreningen ens kan komma igång med verksamheten kanske ni behöver investeringar till lokalhyra, utrustning, personal eller något annat. Startbudgeten inkluderar alla förväntade startkostnader, samt finansieringsmöjligheter.

Resultatbudget

En resultatbudget kan skapas för att uppskattningsvis visa vilka intäkter som krävs för att täcka kostnaderna – samt den eventuella vinsten. Tänk på att även om resultatbudgeten för ett helt år är positiv så kan det finnas luckor under årets gång.

Likviditetsbudget

En likviditetsbudget visar på löpande band om föreningens likvida medel räcker till för att täcka utgifterna. Den kan exempelvis framställas varje månad, för att säkerställa tillräcklig likviditet.

Mallar och exempel

Mall för budget (Excel).

Läs mer

Ekonomi Deklarering