Snabbguiden

Föreningsinfo 06 okt , 2017

Välkommen till snabbguiden till att starta en förening. För en mer utförlig guide kan ni läsa sidan Att starta förening. Denna guide hjälper dig att komma igång snabbt, utan onödigt administrativt arbete. Använd gärna vår snabbguide som en checklista för föreningsbildandet.

1. Innan starten

Det första steget är att formulera syftet för föreningen. Varför vill ni starta en förening? Vem eller vilka är föreningen för? När ni har en tydlig bild över vad ni vill att föreningens mål och medlemmar ska omfatta så är ni redo att faktiskt bilda föreningen.

2. Stadgar

Föreningens stadgar dikterar hur föreningen drivs. Det inkluderar föreningsformen, eventuella villkor och rättigheter för medlemmar, detaljer kring årsmöten, samt riktlinjer för eventuella stadgeändringar i, eller total upplösning av, föreningen. Läs mer på sidan om stadgar.

3. Konstituerande möte

Under det konstituerande mötet bildas föreningen officiellt. Det innebär bland annat att man antar stadgarna, väljer ut ledamöter till styrelsen (samt andra nyckelpositioner), samt att den eventuella medlemsavgiften och föreningslokalen bestäms.

4. Styrelsemöte

Det främsta ändamålet för det första styrelsemötet är att bilda styrelsen utifrån ledamöterna som valdes ut i det konstituerande mötet. Många väljer därmed att hålla dem direkt efter varandra. Det är viktigt att protokollföra alla detaljer, så som valda positioner och införda stadgar.

5. Registrering

Det är viktigt att registrera sin förening, men exakt hur och var det görs beror på flera faktorer – främst vilken typ av förening det handlar om. Ideella föreningar ska ansöka om ett organisationsnummer från skatteverket. Det är inte obligatoriskt, men krävs för ändamål så som att starta ett bankkonto, hyra föreningslokaler eller ansöka om bidrag. Vissa föreningstyper har andra registreringskrav – och andra registreringsmöjligheter. För ansökan krävs kopior på mötesprotokollet från det konstituerande mötet, inklusive vilka som ingår i styrelsen, samt föreningens stadgar. Läs mer på sidan om registrering.

6. Efter starten

När föreningen är officiellt registrerad och ett organisationsnummer är erhållet kan ni starta ett bankkonto för föreningen, hålla fler möten/styrelsemöten, planera er framtida verksamhet och så vidare. Om föreningen har någon slags ekonomisk verksamhet så kan ni läsa mer om ekonomi här på föreningsinfo. Det är viktigt att hantera medlemsavgifter, bokföringen och så vidare korrekt.

Minst lika viktigt är det att protokollföra allting och organisera sina papper ordentligt. Vi har exempeldokument och mallar på sidan om dokument.