Deklarera ideell förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Deklarationen är det dokument som sammanställer årets intäkter för en ideell förening, samt hur mycket skatt som ska betalas. Först måste föreningen registrera sig hos Skatteverket för att få ett organisationsnummer, sedan är det bara att fylla i och lämna in en blankett till Skatteverket, så är det klart. Exakt när en ideell förening ska deklarera beror på när dess räkenskapsår avslutas.

Mindre föreningar som inte bedriver näringsverksamhet har naturligtvis mindre att deklarera och kan i vissa fall få befrielse från deklareringsplikten. Om föreningen har betalat ersättning, till exempel lön till vaktmästare, kanslipersonal eller ordningsvakt, eller arvoden till styrelse i fält.

Kontrolluppgift

Alla som har anställda ska lämna in kontrolluppgifter till Skatteverket och ibland även arbetsgivaravgift. En förening blir skyldig att lämna in kontrolluppgifter när ersättningen uppnår 100 kronor eller mer. Om ersättningen uppnår 1 000 kronor eller mer så ska ni även betala arbetsgivaravgift och dra skatt.

Reglerna för idrottsföreningar är något annorlunda, då idrottsutövare kan få ersättning på upp till 22 749 kronor utan att behöva dra skatt eller betala arbetsgivaravgift. Läs mer om kontrolluppgifter på Skatteverket.se.

Befrielse avseende särskild uppgift

För att föreningen ska slippa deklarera skickar ni en ansökan till Skatteverket om befrielse avseende lämnande av särskild uppgift. Ansökan om befrielse avseende särskild uppgift görs via en enkel blankett på Skatteverket.se. Om befrielsen beviljas så får ni dispens från att deklarera i 5 år, men det finns vissa krav. Föreningen får exempelvis inte vara nystartad, eller en bransch-, arbetsgivar- eller fackförening. Den får inte heller vara redovisningsskyldig för:

  • Skattepliktig näringsverksamhet
  • Statlig fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift
  • Underlag för särskild löneskatt avseende utfästa tjänstepensioner m.m.
  • Avkastningsskatt

Tillsammans med blanketten ska ni bifoga:

Skicka in blanketten minst fyra veckor innan deklarationen ska vara inlämnad.

Ansvarsfriskrivning

Normat kan medlemmarna i en förening inte bli personligen skyldiga att betala dess skulder, skatter eller avgifter. En företrädare för föreningen kan dock bli betalningsansvarig i vissa fall, om skatter och avgifter inte har betalats i tid, eller om felaktiga uppgifter har lämnats in medan denne satt i en ansvarande förtroendeposition, till exempel som kassör eller revisor.

Skattefria inkomster

Inkomster från medlemsavgifter, gåvor och bidrag är normalt skattefria i en ideell förening. Det går även att, genom att uppfylla särskilda villkor, göra andra inkomster helt skattefria. På så vis kan föreingen klassas som en allmännyttig förening, vilket bland annat innebär att den inte är momspliktig och att vissa, eller alla, skatter inte behöver betalas.

Läs mer

Om att deklarera förening på Skatteverket.se

Om skatteregler för ideell förening på Skatteverket.se

Om inkomster som kan vara skattefria för en ideell förening på Skatteverket.se

Ekonomi Driva förening