Bidrag och resurser

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Ideella föreningar kan i många fall ansöka om diverse bidrag eller få tillgång till resurser. Bidragen kan komma från var som helst, men vanligtvis handlar det om större föreningskoncerner eller kommunen där föreningen har sitt säte. De vanligaste slags bidragen en ideell förening kan ansöka om är:

  • Aktivitetsbidrag
  • Lokalkostnadsbidrag
  • Utbildningsbidrag
  • Grundbidrag
  • Projektbidrag

För att få en ansökan om föreningsbidrag godkänd brukar det finnas vissa krav eller villkor. Det kan till exempel vara ett krav på hur många medlemmar som behövs, att det måste vara en ungdomsförening eller att verksamheten måste dokumenteras på ett visst sätt. Ansökan sker vanligtvis genom särskilda blanketter från bidragsgivaren, som ska skickas in tillsammans med exempelvis en aktuell medlemsmatrikel och föreningens stadgar.

Vanligtvis ansöker man om olika typer av bidrag från:

  • Kommuner
  • Stiftelser
  • Organisationer
  • Förbund

Hur skriver man en projektansökan?

Läs mer på sidan så skriver man en projektansökan.

Läs mer

Driva förening Ekonomi