Bokföring i en ideell förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Bokföring innebär att alla föreningens finansiella transaktioner/händelser dokumenteras, så att de kan följas upp och redovisas vid behov. För föreningar med en normal omsättning på under 3 miljoner kronor per år räcker det oftast med ett förenklat årsbokslut. Ideella föreningar av mindre storlek, som inte bedriver näringsverksamhet behöver vanligtvis inte bokföra, men föreningen blir även bokföringsskyldig om värdet på tillgångarna överstiger 1,5 miljoner kronor eller om det är modersföreningen i en större koncern.

Det är dock rekommenderat för alla ideella föreningar att sköta sin bokföring även om de inte är skyldiga att göra det, eftersom det underlättar kassörens jobb och gör det enklare för exempelvis banken, medlemmarna, kommunen, samt resten av styrelsen att följa det ekonomiska förloppet.

Årsbokslutet ska sammanställas i slutet av räkenskapsåret. Det är upp till varje enskild förening när deras räkenskapsår börjar och slutar, men eftersom kalenderåret alltid räknas som beskattningsår är det rekommenderat för bokföringsskyldiga föreningar att låta räkenskapsåret följa kalenderåret.

Revisor

Revisionslagen är begränsad när det gäller ideella föreningar och för mindre föreningar är revisorn en förtroendeposition, vars uppdrag utförs helt ideellt. Mycket stora föreningar kan behöva en auktoriserad revisor.

Att tänka på

All räkenskapsinformation ska bevaras i minst 7 år efter räkenskapsårets slut. Räkenskapsinformation innefattar exempelvis: kvitton, fakturor, kontoplaner, bokföring, inventeringslistor, lagerspecifikationer och så vidare.

Inkomster som medlemsavgifter, gåvor och bidrag är oftast skattefria. Inkomster från kapital, hyresinkomster, samt inkomst från försäljning av varor och tjänster, ska dock föreningen betala skatt för, om de inte uppfyller särskilda villkor.

Läs mer

Om bokföringsskyldighet för ideella föreningar hos Bokföringsnämnden.
Boken Att Föra Bok (PDF) från Bokföringsnämnden.

Ekonomi Driva förening