Att driva förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Att driva en förening kräver en del jobb och organisering, så här kommer vi att hjälpa dig genoma att bistå med så mycket information som möjligt. Här kan du läsa info och guider om hela föreningens verksamhetsår. I vårt dokumentarkiv kan du hitta mallar och exempel på de flesta dokument som behövs för att driva föreningar.

Kort sammanfattat består ett typiskt verksamhetsår av:

På årsmötet presenteras verksamhetsplanen och budgeten för det kommande året. Under årets gång följs verksamhetens framgång upp på styrelsemöten och eventuellt även medlemsmöten. Det är viktigt att föra protokoll över alla beslut och händelser. I slutet av året ska föreningens verksamhet och ekonomi sammanställas, för att kunna presenteras på det kommande årets första möte. Om du vill veta mer om stegen som leder upp till att driva föreningen så kan du läsa mer här under, eller använda menyn till höger.

Läs mer

Att starta förening Ett år i förening