Ett år i förening

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Det här är ett exempel på vad som sker under ett år i en typisk förening. Detaljerna kan naturligtvis skilja sig beroende på vilken typ av förening det är och vilken slags verksamhet som bedrivs.

 

Årshjul - Ett år i förening
Årshjulet visar hur ett typiskt år i en förening kan se ut

I början av året

Det första föreningen gör är att hålla årsmötet. Det är föreningens viktigaste möte på hela året, där det gångna årets verksamhet + ekonomi gås igenom, den nya styrelsen inrättas, det kommande årets verksamhetsplan + budget presenteras och medlemmars förslag tas upp.

Under årets gång

Under årets gång är det naturligtvis själva verksamheten som är viktigast – samt att hålla den inom budgeten. Lyd stadgarna, följ verksamhetsplanen och föreslå ändringar om något inte är optimalt. Styrelsen håller reguljära styrelsemöten efter behov, till exempel en gång i månaden. Där förvaltar styrelsen föreningens förlopp, medan kassören och revisorerna håller koll på (samt bokför) ekonomin.

Reguljära medlemsmöten kan också hållas om det behövs för föreningstypen, där medlemmar kommer med förslag, motioner och idéer. Dessa punkter kan sedan tas upp på styrelsemöten.

Vid årsslutet:

Inför årsslutet och det kommande årsmötet i början av följande år finns det ett par saker som måste förberedas. Om föreningen har någon som helst ekonomisk verksamhet måste kassören och/eller föreningens revisorer göra en utförlig ekonomisk redovisning (bokslut). Det är en sammanställning av föreningens bokföring vid räkenskapsårets slut, inklusive resultaträkning och balansräkning. Sedan skapar de en ekonomisk berättelse, som berättar för föreningens medlemmar hur den ekonomiska utvecklingen sett ut under det gångna året.

Den ekonomiska berättelsen bifogas oftast som en del av verksamhetsberättelsen. Det är en summering av föreningens verksamhet under det gångna året, som sammanställs av styrelsen.

 

Läs mer

Driva förening Ekonomi