Årsmöte

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Årsmötet är föreningens viktigaste beslutstillfälle, där de största besluten fattas inför det kommande året. Här får så väl styrelsen som medlemmarna chansen att påverka och rent av ersätta föreningens styrelse, ändra på stadgarna, bestämma medlemsavgiften, ge förslag för verksamhetens framtid, samt se en summering av det gångna året. Sekreteraren ska föra ett detaljerat protokoll för årsmötet. Den sittande styrelsen förbereder planer och annat material, samt skickar ut en kallelse till medlemmarna.

Det första årsmötet föreningen någonsin håller kallas för det konstituerande årsmötet.

Följande ska ha framställts inför årsmötet:

Dagordningen kan/bör innehålla:

  • Val av styrelse, revisorer, valberedning, etc.
  • Ansvarsfrihet för styrelsen
  • Behandling av motioner och förslag
  • Kommande verksamhetsplan
  • Budget

Stadgarna reglerar vilka punkter som specifikt ska tas upp på årsmötets dagordning. Se sidan om protokoll för årsmöten för mer detaljerad information om dagordningens punkter.

När hålls årsmötet?

Det är upp till föreningen när verksamhetsåret börjar, men vanligast är det att följa kalenderåret. Det är föreningens stadgar som anger när årsmötet ska hållas (t.ex. senast 31:a mars). Årsmötet kan då placeras i februari eller mars, så att kassören och revisorerna har januari månad på sig att sammanställa ekonomin, medan styrelsen har tid att framställa övriga dokument.

Kallelse till årsmöte

Kallelsen är den officiella inbjudan som styrelsen skickar till föreningens medlemmar när det är dags för årsmötet. Det är bra om årsmöteshandlingarna (motioner, propositioner, verksamhetsplan, budget och valberedningens förslag på styrelsemedlemmar) finns tillgängliga för medlemmar minst en vecka innan årsmötet. Förslag på ändringar i verksamhet eller stadgar bör också skickas in till styrelsen i god tid.

Mallar och exempel

Här kan du hitta mallar och exempel för årsmöte.

Läs mer

Ett år i förening Protokoll årsmöte