Stadgar (mallar & exempel)

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Här kan du ladda hem exempel och mallar på föreningsstadgar. De hjälper er att formulera era egna stadgar när ni startar er förening. I mallarna ersätts specificiteter av [hakparenteser], där ni kan fylla i er förenings information.

Mall: Stadgar för ideell förening

Stadgar – Mall (Word)