Konstituerande årsmote (mallar & exempel)

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Här finns det mallar och exempel för det konstituerande årsmötet. Era kallelser och protokoll måste inte se exakt likadana ut, men mallarna hjälper er att formulera era egna. I mallarna ersätts specificiteter av [hakparenteser], där ni kan fylla i er förenings information.

Mallar till det konstituerande årsmötet

Kallelse och Dagordning Konstituerande Årsmöte – Mall (Word)

Protokoll Konstituerande Årsmöte – Mall (Word)