Årsmote (mallar & exempel)

Föreningsinfo 09 okt , 2017

Här finns det mallar och exempel för årsmöten. Era kallelser och protokoll måste inte se exakt likadana ut, men mallarna hjälper er att formulera era egna. I mallarna ersätts specificiteter av [hakparenteser], där ni kan fylla i er förenings information.

Mallar till årsmöte

Kallelse och dagordning årsmöte – Mall (Word)

Protokoll årsmöte – Mall (Word)

Verksamhetsberättelse – Mall (Word)

Revisionsberättelse – Mall (Word)

Budget – Mall (Word)

Resultaträkning – Mall (Excel)

Balansräkning – Mall (Excel)