Frågor och svar

Föreningsinfo 06 okt , 2017

Här i vår FAQ kan du läsa vanliga frågor och svar om föreningar.

Hur många personer behövs för att starta förening?

Vanligtvis krävs det minst tre personer med gemensamma mål eller intressen för att starta en förening.

Vad är skillnaden på en ideell förening och en ekonomisk förening?

Det är föreningens mål och verksamhet som avgör om det är en ideell eller ekonomisk förening. En ekonomisk förening syftar till att gynna sina medlemmars ekonomiska intressen, genom ekonomisk verksamhet. En ideell förening kan bedriva näringsverksamhet, om den är ideell och vinsten exempelvis går till att stödja förenings övriga verksamhet.

Har medlemmarna betalningsansvar för föreningens skulder?

Eftersom en förening klassas som en juridisk person (efter registrering) så har medlemmarna inget personligt ansvar för föreningens skulder. Någon av föreningens företrädare (t.ex. styrelseledamöter) kan i vissa fall, där en förening har misskötts, bli betalningsansvarig för skatter och avgifter.

Är vår förening skatteskyldig?

Intäkter från medlemsavgifter, gåvor och bidrag är oftast skattefria. Vissa hyresinkomster, vissa inkomster från försäljning av varor och tjänster, samt inkomster från kapital kan det vara skatteplikt på om inte vissa villkor uppfylls. Det kallas en allmännyttig ideell förening. Villkoren är att:

  • medlemsskapet är öppet för alla
  • föreningens syfte är till nytta för allmänheten
  • minst 90 procent av föreningens verksamhet bidrar till att uppfylla föreningens syfte
  • minst 80 procent av föreningens inkomster bidrar till att uppfylla föreningens syfte

Vad händer om styrelsen inte får ansvarsfrihet?

Föreningens nyvalda styrelse har ett år på sig att väcka talan i domstol. Efter ett år får den avgångna styrelsen automatiskt ansvarsfrihet.

Måste föreningen ha ett säte?

Ja, föreningen måste ha ett säte med en officiell adress. Det kan vara krångligt om föreningen är utspridd över landet, inte har någon föreningslokal och/eller byter styrelseledamöter regelbundet. En lösning kan vara att skaffa en postbox i föreningens namn.